Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

afterthat

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle
afterthat
7061 72a6
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
afterthat
Jak możesz być aż tak ślepy?
Reposted bynailini nailini
afterthat
Nie myślałam, że poznam jeszcze jakiś nowy rodzaj smutku. Nie taki, który krzyczy, rozrywa Cię od środka. Tylko taki, który sprawia, że wszystko staje się obojętne. On nie odchodzi tak łatwo, kryje się głęboko w Twojej duszy i powoli zabija w Tobie całe szczęście. Nawet zniekształca Twoje wspomnienia czyniąc je smutnymi. Czujesz jak uchodzi z Ciebie całe dobro. To, co robisz to nie życie a jedynie funkcjonowanie. Nie czujesz, że żyjesz.
— nie wiem jak temu zaradzić
Reposted byakwardnailini
afterthat
WIESZ CO JEST GORSZE OD PŁACZU? KIEDY CHCE CI SIĘ PŁAKAĆ A JUŻ NIE MOŻESZ. MASZ OCHOTĘ KRZYCZEĆ I WYĆ A TWOJE OCZY NAWET NIE ROBIĄ SIĘ WILGOTNE
— Bardzo bym chciała się w końcu wypłakać
afterthat

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle
afterthat
7061 72a6
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
afterthat
Jak możesz być aż tak ślepy?
Reposted bynailini nailini
afterthat
Nie myślałam, że poznam jeszcze jakiś nowy rodzaj smutku. Nie taki, który krzyczy, rozrywa Cię od środka. Tylko taki, który sprawia, że wszystko staje się obojętne. On nie odchodzi tak łatwo, kryje się głęboko w Twojej duszy i powoli zabija w Tobie całe szczęście. Nawet zniekształca Twoje wspomnienia czyniąc je smutnymi. Czujesz jak uchodzi z Ciebie całe dobro. To, co robisz to nie życie a jedynie funkcjonowanie. Nie czujesz, że żyjesz.
— nie wiem jak temu zaradzić
Reposted byakwardnailini
afterthat

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle
afterthat
7061 72a6
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
afterthat
Jak możesz być aż tak ślepy?
Reposted bynailini nailini
afterthat

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle
afterthat
7061 72a6
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
afterthat

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl